Nest 04
Urban space installation, Sokolov city - building of former elementary school number 4 (Sokolovská 1507, Sokolov)

Very special thanks to organizers of www.filmsokolov.cz
Namely: Klára Vyhnánková, Jana Ecksteinová, Kamila Dohnalová, Tereza Fořtová